google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

Basic Life Support


🆘การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป Basic Life Support🆘


การช่วยชีวิตนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีออกซิเจนและเลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญอย่างเพียงพอ ก่อนที่อวัยวะจะสูญเสียการทำงานอย่างถาวร เพื่อประวิงเวลาทำให้แพทย์มีเวลามากขึ้นในการสืบค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและทำการรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่อวัยวะจะตายลง

💥1.ตะโกน โทร 1669 ขอความช่วยเหลือ

💥2.กดหน้าอก ทันที

💥3.ถ้ามีเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ AED รีบนำมาใช้


💚ทักษะที่จำเป็นในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป💚


👨การกดหน้าอก (Chest Compression) ผู้ใหญ่🧒


การกดหน้าอกเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยต้องทำการกดหน้าอกให้ได้ประสิทธิภาพตามรายละเอียด ดังนี้

✅ ตำแหน่งการกดหน้าอก ตรงกึ่งกลางท่อนล่างของกระดูกหน้าอก (Mid of Lower Sternum) กรณีประชาชนทั่วไปให้หาตำแหน่ง ที่เป็นจุดตัดระหว่างเส้นแนวตั้งกึ่งกลางลำตัวตัดกับเส้นแนวนอนลากผ่านหัวนม (Nipple Line)

✅ ทำการกดด้วยอัตราเร็วในช่วงระหว่าง 100 - 120 ครั้งต่อนาที

✅ ปล่อยมือให้สุดทุกครั้งเพื่อให้หน้าอกขยายคืนปกติ (Chest Recoil) แล้วค่อยกดหน้าอกครั้งต่อไป

✅ ไม่หยุดกดหน้าอกบ่อยหรือรบกวนการกดให้น้อยกว่า 10 วินาที

✅ กรณีมีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 2 คน ให้เปลี่ยนคนกดหน้าอกทุกๆ 2 นาที (หรือกดหน้าอกด้วยอัตราเร็ว 30 ครั้ง สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้ง จนครบ 5 รอบ) โดยให้ผู้ช่วยเหลืออีกคนนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อกดหน้าอกต่อทันที อย่างต่อเนื่องสลับกันไปมา

✅ การช่วยหายใจทุกครั้งต้องเปิดทางเดินหายใจร่วมด้วย (Open Airway) ยกเว้นกรณีที่ผู้ประสบเหตุมีการบาดเจ็บที่คอหรือกระดูกสันหลัง (C-Spine Injury) หลึกเลี่ยงทำการช่วยหายใจมากจนเกินไป หากทำการช่วยหายใจไม่สำเร็จ 2 ครั้งให้กลับไปกดหน้าอกทันที

🛑การกดหน้าอกเด็กเล็ก และเด็กโต มีวิธีการที่แตกต่างกับผู้ใหญ่เล็กน้อย ดังภาพที่สรุปให้ดู🛑


💜การเปิดทางเดินหายใจ (Open Airway) และการช่วยหายใจ (Breathing)💜


การเปิดทางเดินหายใจสำหรับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม กรณีที่ผุ้ป่วยไม่มีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรือคอ ให้ใช้วิธี กดหน้าฝากให้ต่ำ (Head Tilt) และใช้มือยกคางขึ้น (Chin Lift) สำหรับการเปิดทางเดินหายใจกรณีที่ผู้ป่วยน่าจะมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหรือส่วนคอ (C-Spine Injury) ให้ใช้มือทั้งสองข้างจับด้านข้างศรีษะของผุ้ป่วยให้อยู่นิ่ง


🧡การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED)🧡


📌 เมื่อเครื่อง AED มาถึงที่เกิดเหตุ ให้เปิดเครื่องเพื่อใช้งานทันที ให้ทำการติดแผ่นนำไฟฟ้า (Electrodes) หลังจากนั้นเครื่องจะทำการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติว่าจำเป็นต้องช้อคหรือไม่

📌 ภายหลังจากการช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้าทุกครั้งให้กดหน้าอกต่อทันทีอย่างต่อเนื่อง หรือหากเครื่องไม่แนะนำให้ทำการช็อคก็ให้กดหน้าอกต่อ (Continue CPR)

📌 เครื่อง AED จะทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกๆ 2 นาที ทุกๆ ครั้งที่เครื่องทำการวิเคราะห์ ห้ามสัมผัสผู้ป่วย

📌 ถ้าเครื่องมีระบบให้คำแนะนำให้ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยตามคำแนะนำ

📌 การใช้ในเด็กตั้งแต่ 1-8 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 25 กิโลกรัม เครื่องจะมีการกำหนดพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเด็กโด


Cr บ.เมดิไลฟ์ ประเทศไทยจำกัด

ศิริราช รามา channel
https://youtu.be/LihCNbRGh6A

https://youtu.be/UUp3l1KiHgUดู 523 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page