google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

โรคออทิสติก Autistic child


💔Autistic Child💔 ออทิสติก เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือสารเคมีบางอย่างของสมอง ทำให้เกิดปัญหาด้านพัฒนาการทางภาษาและสังคม เชื่อว่าโรคนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดยในเด็กเล็กบางคนอาจมีลักษณะความผิดปกติให้พ่อแม่เริ่มสังเกตได้ แต่ในบางรายอาจจะยังสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน โดยทั่วไปแล้วโรคออทิสติกจะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของพัฒนาการด้านภาษาและสังคม ซึ่งก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตพัฒนาการของลูกได้ ดังนี้ 🧡พัฒนาการด้านภาษา o พูดช้า หรือยังไม่พูดเมื่อถึงวัยที่สมควร o พูดคำซ้ำๆ o พูดด้วยภาษาของตัวเองที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจ o พูดติดๆ ขัดๆ o พูดด้วยโทนเสียงที่ผิดปกติ o พูดไม่ชัดมากๆ 💜 พัฒนาการด้านสังคม (การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง) o ไม่สบตา ไม่มองหน้า o ไม่สื่อสารแสดงความต้องการของตัวเอง เช่น ไม่ชี้ไปที่ของที่อยากได้ o ไม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้า ไม่ยิ้ม ไม่หัวเราะ o ชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่คนเดียว o ไม่สนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับใคร เช่น ไม่ทักใครก่อน ไม่ยิ้มให้ ไม่ยิ้มตอบ วิ่งหนีเมื่อมีคนมาทัก o ไม่สามารถสนทนากับผู้อื่นได้นานๆ o ไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น o ไม่มีเพื่อนสนิทตามวัย 💛 พัฒนาการด้านอื่นๆ o ชอบทำกิจกรรมเดิมซ้ำๆ o ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง รับการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้ เช่น ต้องใส่รองเท้าคู่เดิมสีเดิม ถ้าเปลี่ยนรองเท้าคู่ที่ใส่จะร้องไห้ไม่ยอมหยุด o ชอบเรียงของให้เป็นระเบียบ เช่น เรียงของเล่นให้เป็นแถวต่อๆ กันไป o สนใจวัตถุเฉพาะส่วน เช่น รถยนต์ของเล่น อาจจะสนใจดูแต่ส่วนล้อที่หมุนๆ พัดลมที่ส่ายไปมา หรือรายละเอียดบางอย่าง o ไม่เล่นสมมติตามวัย 💥สิ่งสำคัญ เมื่อคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้า โดยเฉพาะในด้านภาษาและสังคม ควรต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กหรือจิตแพทย์เด็กเพื่อให้การวินิจฉัยโดยเร็วที่สุด ✅ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาออทิสติกจะเป็นช่วงเด็กเล็ก หมายถึงต้องก่อนอายุ 3-5 ขวบ จึงจะได้ผลดีที่สุด 💦และในระหว่างที่รอพบแพทย์ ควรกระตุ้นพัฒนาการลูก ด้วยการเล่นกับลูกมากขึ้น ฝึกการสบตา ฝึกให้เด็กพูดตาม ฝึกให้ชี้อวัยวะบนใบหน้า หรือให้ทำตามคำสั่งง่าย ๆ จะช่วยพัฒนาลูกในเบื้องต้นได้มาก Cr พญ.สุพาพรรณวดี ฟู่เจริญ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อ.พญ.ศศิธร จันทรทิณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลินิกหมอศิริวรรณ รังสิต 02 9965172

ID : 1162626379001010867 Link : https://line.me/R/home/public/post?id=zzw3699l&postId=1162626379001010867

Comments


bottom of page