google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

ภาวะแท้งในหญิงตั้งครรภ์

อัปเดตเมื่อ 25 เม.ย. 2563🤦‍♀️ปัญหาการแท้งในหญิงตั้งครรภ์🤦‍♀️

การแท้ง หมายถึง การสูญเสียทารกในครรภ์ก่อน 20 สัปดาห์ เกิดขึ้นได้10-20% ของหญิงตั้งครรภ์ แต่ในความเป็นจริงตัวเลขน่าจะสูงกว่านี้ เพราะมี ผู้หญิงจำนวนหนึ่งไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ก็แท้งไปก่อน

🚦อาการ แท้ง🚦 ส่วนใหญ่เกิดก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์โดยมีอาการ 1.เลือดออกทางช่องคลอด 2.ปวดท้องน้อยหรือหลัง 3.มีน้ำหรือชิ้นส่วนหลุดออกมาทางช่องคลอด ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์

แต่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ที่มีเลือดออกทางช่องคลอดในระยะแรกของการตั้งครรภ์ มักจะดำเนินการตั้งครรภ์ไปตามปกติจนคลอด

🧨สาเหตุ🧨 1. ความผิดปกติของยีน หรือโครโมโซม 50%มักเกิดจาก มีการขาดหรือเกินของโครโมโซม 2. สุขภาพของมารดา เช่นเป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้,ติดเชื้อ,ฮอร์โมนผิดปกติ ,ความผิดปกติของมดลูก หรือ ปากมดลูก,โรคไทรอยด์

🎀สาเหตุที่ไม่ได้ทำให้เกิดการแท้ง🎀 -การออกกำลังกาย รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างหนักเช่น วิ่ง,ปั่นจักรยาน -การมีเพศสัมพันธ์ -การทำงาน ยกเว้นงานที่ต้องโดนสารเคมีหรือรังสี

📈ปัจจัยเสี่ยง📈 1. อายุมารดา ยิ่งมารดาอายุมากขึ้นยิ่งเสี่ยงต่อการแท้ง อายุมารดา 35 ปี มีความเสี่ยงต่อการแท้ง 20% อายุมารดา 40ปี มีความเสี่ยงต่อการแท้ง 40% อายุมารดา 45ปี มีความเสี่ยงต่อการแท้ง 80% 2. เคยมีประวัติการแท้งในครรภ์ก่อนๆ ยิ่งเคยมีประวัติการแท้งติดต่อกันมากเกินกว่า2ครั้ง 3. โรคเรื้อรังในมารดา เช่น เบาหวาน 4. มดลูกหรือปากมดลูกผิดปกติ 5. มารดาสูบบุหรี่,ติดแอลกอฮอล์,หรือยาเสพติด 6. มารดา ผอมมาก หรืออ้วนเกินไป 7. การทำหัตถการในช่วงตั้งครรภ์ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ หรือการเก็บชิ้นส่วนรกไปตรวจ

💔ภาวะแทรกซ้อน💔 การติดเชื้อโดยมีอาการไข้ ,หนาวสั่น ,ปวดท้องน้อย ,มีกลิ่นเหม็นผิดปกติของสารคัดหลั่ง ที่ออกมาทางช่องคลอด

💝การป้องกัน💝 -รีบฝากครรภ์ -งดแอลกอฮอล์🍻 ,บุหรี่🚬 -ทานวิตามินบำรุงครรภ์💊 -ทานกาแฟให้น้อยลง☕️ ปัจจุบันมีข้อมูลพบว่าการทานกาแฟมากเกิน 2 ครั้ง/วัน อาจทำให้เกิดการแท้งได้

❌ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติการแท้งติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง เราจะเรียกว่า Habitual Abortion หรือ Recurrence Abortion ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัย ว่าเป็นหมัน Infertility ❌

ในผู้ป่วยที่มาฝากครรภ์ที่ป้าหมอเจอนั้น เธอเคยแท้งบุตรติดต่อกัน 2 ครั้ง และยังไม่มีบุตร ที่ได้เจริญเติบโตและเลี้ยงดูเลย เธอมีความกังวลค่อนข้างสูง ซึ่งป้าหมอได้ให้กำลังใจและรีบส่งต่อ สูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์โดยเร็วคะ ด้วยความปรารถนาดี จาก คลินิกหมอศิริวรรณ
ดู 2,846 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page