google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 (southern strain)

ช่วงนี้เจอคนไข้ เป็นไข้หวัดใหญ่กันหลายคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ A มีเป็น สายพันธุ์ B มาบ้างแต่ไม่เยอะ

ให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Tamiflu ไข้ก็ลดภายใน 2 วัน


💥เจอคนไข้เป็นทั้งสายพันธุ์ เอ และ บี พร้อมกัน นานๆครั้ง

ทางการแพทย์เรียกว่า coinfection ไปดูรายงานในต่างประเทศก็มีรายงานออกมาเรื่อยๆ