google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

วัคซีนโควิดกับหญิงตั้งครรภ์


🤰วัคซีนโควิดกับหญิงตั้งครรภ์🤰 เนื่องจากมีรายงานการติดเชื้อโควิด19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหญิงตั้งครรภ์ รายงานการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ในอเมริกาพบว่า มีโอกาสเกิดอาการ 45 % เข้า ICU 16 % เสียชีวิต 1 % แท้ง 2 % เทียบกับหญิงไม่ตั้งครรภ์ พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโควิด 19 มีโอกาสนอน ร.พ. มากกว่า 5.4 เท่า และใส่ท่อช่วยหายใจมากกว่า 1.7 เท่า 👶ทารกที่แม่ติดเชื้อ ไม่ว่าทารกจะติดเชื้อหรือไม่ มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น 4 เท่า และเสียชีวิต หรือนอน ICU สูงขึ้น 💓การศึกษาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ ในอเมริกา mRNA Vaccine ในหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัย และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี มีไข้น้อยกว่า และเมื่อฉีดแล้วตรวจพบ ภูมิคุ้มกันในน้ำนมและในรก และไม่พบการอักเสบของรก 🙄เรื่องที่ทำให้กังวล คือ ข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนมีน้อย ◾Astra Zeneca ผลข้างเคียง ลิ่มเลือดอุดตัน ◾Sinovac ,Sinopharm ประสิทธิภาพด้อยกว่าโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ◾Pfizer ,Moderna มีข้อมูลมากสุด เริ่มเข้าไทยปลายปี 2564 🌐WHO แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง โดยคำนึงถึงโอกาสติดเชื้อและภาวะทางสุขภาพอื่นๆที่จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง 🛑ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ ได้ทุกชนิด ที่มี คือ Sinovac ,Sinopharm,Astra Zeneca,Pfizer เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ,ระยะห่างระหว่างเข็ม เหมือนกับคนปกติ

ผลข้างเคียงพบน้อยไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ในกรณีมีข้อสงสัยติดต่อสูติแพทย์ที่ดูแล หรือ website ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย Cr .ศ.พญ.กุลลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลินิกหมอศิริวรรณ รังสิต 02 9965172

Comments


bottom of page