google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

วัคซีนโควิดกับหญิงตั้งครรภ์


🤰วัคซีนโควิดกับหญิงตั้งครรภ์🤰 เนื่องจากมีรายงานการติดเชื้อโควิด19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหญิงตั้งครรภ์ รายงานการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ในอเมริกาพบว่า มีโอกาสเกิดอาการ 45 % เข้า ICU 16 % เสียชีวิต 1 % แท้ง 2 % เทียบกับหญิงไม่ตั้งครรภ์ พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโควิด 19 มีโอกาสนอน ร.พ. มากกว่า 5.4 เท่า และใส่ท่อช่วยหายใจมากกว่า 1.7 เท่า 👶ทารกที่แม่ติดเชื้อ ไม่ว่าทารกจะติดเชื้อหรือไม่ มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น 4 เท่า และเสียชีวิต หรือนอน ICU สูงขึ้น 💓การศึกษาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ ในอเมริกา mRNA Vaccine ในหญิงตั้งครรภ์ปลอดภัย และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี มีไข้น้อยกว่า และเมื่อฉีดแล้วตรวจพบ ภูมิคุ้มกันในน้ำนมและในรก และไม่พบการอักเสบของรก 🙄เรื่องที่ทำให้กังวล คือ ข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนมีน้อย ◾Astra Zeneca ผลข้างเคียง ลิ่มเลือดอุดตัน ◾Sinovac ,Sinopharm ประสิทธิภาพด้อยกว่าโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ◾Pfizer ,Moderna มีข้อมูลมากสุด เริ่มเข้าไทยปลายปี 2564 🌐WHO แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง โดยคำนึงถึงโอกาสติดเชื้อและภาวะทางสุขภาพอื่นๆที่จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง 🛑ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ ได้ทุกชนิด ที่มี คือ Sinovac ,Sinopharm,Astra Zeneca,Pfizer เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ,ระยะห่างระหว่างเข็ม เหมือนกับคนปกติ

ผลข้างเคียงพบน้อยไม่แตกต่างจากคนทั่วไป ในกรณีมีข้อสงสัยติดต่อสูติแพทย์ที่ดูแล หรือ website ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย Cr .ศ.พญ.กุลลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลินิกหมอศิริวรรณ รังสิต 02 9965172

ดู 200 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page