google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

ตับอักเสบ บี HEPATITIS B

🔴โรคตับอักเสบบี Hepatitis B virus🔴 😨เป็นโรคที่พบถึง 1/3 ของประชากรโลก มีประชากรมากกว่า 292 ล้านคน เป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรัง 😱ทุกปีมีประชากร มากกว่า 1 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคนี้ 🇹🇭ในประเทศไทยมีประชากรเป็นพาหะของโรคประมาณ 9 ล้านคน ❌แต่มันเป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้❌ 🚦โรคนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ,การให้เลือด ,การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน,การสัก,ติดต่อจากแม่สู่ลูก เป็นโรคที่เป็นภัยเงียบแต่กระจายในวงกว้าง (Silent Epidermic) 😣ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะแสดงอาการในลักษณะ 1.Acute ระยะเฉียบพลัน จะแสดงอาการ ไข้ ปวดเมื่อยและตามมาด้วยอาการตัวเหลือง ตาเหลือง และหายไปใน 1-4 เดือน ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันโรค 2.Chronic ระยะเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถต่อสู้เชื้อไวรัสได้ ยังมีเชื้อในร่างกายนานกว่า6 เดือน 5-10%ของผู้ติดเชื้อจะโชคร้ายกลายเป็นพาหะ (ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค แต่แพร่เชื้อสู่คนอื่นได้) และอาจทำให้คุณเป็นโรคตับเรื้อรัง นำไปสู่ตับแข็ง หรือมะเร็งตับได้ 👨🏻‍⚕️ปัจจุบันเราแนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นพาหะหรือเป็นแบบเรื้อรัง พบแพทย์เป็นประจำ เพื่อเจาะเลือดดู enzyme ตับเป็นระยะๆหรือเจาะดู ปริมาณเชื้อไวรัส เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป เมื่อมีข้อบ่งชี้ 💉การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี💉 😄วัคซีนตับอักเสบบี ที่ใช้กันอยู่เป็นวัคซีน Recombinant Vaccine วัคซีน ผลิตจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อยมาก ประเทศไทยกำหนดให้เด็กไทยทุกคน ต้องฉีดวัคซีน 3 ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยฉีด เมื่อแรกคลอด , 1-2 เดือน และ 6 เดือน (ครบ 3 ครั้ง) ตามตารางการฉีดวัคซีน และ สามารถใช้เป็นวัคซีนชนิดรวมเข็มกับวัคซีนอื่นได้ 🧪การแปรผลLab🧪 1.HBsAg ดูเชื้อAntigen (Ag) Positive หมายถึงมีเชื้อในร่างกาย Negative หมายถึงไม่มีเชื้อในร่างกาย 2.HBsAb ดูภูมิคุ้มกันAntibody (Ab)ในร่างกาย ปกติLab จะรายงานเป็น Positive หมายถึงมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAb > 10 mIu/ml Negative หมายถึงไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAb < 10 mIu/ml 😒ในกรณีมารดาเป็นพาหะของโรค (ท่านจะทราบได้ จากผลเลือดเมื่อฝากครรภ์ (HBsAg positive และHBsAb negative) ทารกจำเป็นต้องได้รับ ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (HBIG)ทันที ใน 12 ช.ม.แรกหลังคลอด และวัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ใน 24 ช.ม. (ฉีดคนละตำแหน่งของกล้ามเนื้อ) เพื่อลดอัตราการติดเชื้อจากมารดาในระหว่างการคลอด การป้องกันลูกมีความสำคัญมากเพราะถ้าปล่อยให้เด็กติดเชื้อ เด็กจะมีอาการป่วยเป็นโรคตับอักเสบ บี ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรง และทารก จำเป็นต้องฉีดวัคซีน ตับอักเสบบี เข็มที่ 2 ตอนอายุ 1 เดือน และเข็ม 3 ตอนอายุครบ 6 เดือนตามลำดับ 🔴คำถามที่พบบ่อย🔴 😍1. คนปกติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 3 ครั้ง ต้องเจาะเลือดดูภูมิคุ้มกัน หรือไม่❓ ไม่จำเป็นต้องเจาะค่ะ ปกติแล้วในคนปกติไม่จำเป็นต้องเจาะภูมิ เพราะ วัคซีนตับอักเสบ บี เป็นวัคซีนที่มี ประสิทธิภาพสูง ป้องกันได้ยาวนาน ถึง 20 ปี ถ้าได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย กลไกของร่างกายจะ สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นได้สูง เพียงพอในการป้องกันโรค 😅2.คนปกติถ้าฉีดวัคซีนครบ 3 ครั้งตามกำหนด บังเอิญไปตรวจร่างกาย ประจำปีแล้ว ผลยังไม่มี ภูมิคุ้มกันควรทำอย่างไร❓ ไม่ต้องทำอะไร ถ้าเป็นคนสุขภาพแฃ็งแรง ปกติดี แต่ในกรณีนี้ถ้ายังกังวลมาก ให้กระตุ้นด้วยวัคซีน 1 เข็ม แล้วเจาะดูภูมิคุ้มกัน หลังฉีดกระตุ้น 1-2 เดือน ถ้ามีภูมิก็ถือว่า มีภูมิคุ้มกันต่อโรค แล้ว ถ้าอนาคตไปเจาะเลือดอีกแล้วภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น ให้ถือว่าคนคนนั้นมีภูมิแล้วค่ะ เพราะภูมิคุ้มกันอาจลดไปตามกาลเวลา แต่เมื่อได้รับเชื้อ ร่างกายจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในระดับที่ต่อสู้เชื้อโรคได้เอง ไม่ต้องทำอะไร 😟3.ในกรณีที่ ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ตรงตามนัด แล้ว ไปเจาะเลือดดูภูมิคุ้มกันปรากฏว่าไม่มีภูมิ แพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีนใหม่ อีก ที 3 เข็มตามนัด (ฉีดครบ course ชุดที่ 2 ) ไปเจาะภูมิ 1-2 เดือนหลีงฉีดเข็มสุดท้าย ก็ยังไม่มีภูมิควรทำอย่างไร❓ ในกรณีนี้ ถือว่า เป็นกลุ่ม ไม่ตอบสนองต่อ วัคซีน ( NON RESPONDER)ชึ่งพบได้ 1-3 % ของประชากรปกติ โดยเราจะจัดว่าคนคนนั้น เป็นคนที่ไม่ตอบสนองต่อวัคซีนเมื่อ ❌ฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็ม 2 ชุด แล้ว เจาะเลือดภายใน 1-2 เดือน หลังเข็มสุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีภูมิคุ้มกันขึ้น (โดยที่ต้องไม่เป็น ผู้ป่วย) ผลแล็ปก็ยังเป็น HBsAg negและ HBsAb neg 😣ในคนกลุ่มนี้ ให้ถือว่า เป็นผู้ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค เป็นกลุ่มเสี่ยง ฉะนั้น ต้องแนะนำ แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ และ ถ้าบังเอิญไปได้รับเชื้อมา มีความจำเป็นต้อง ให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ( HBIG) HEPATITIS B IMMUNOGLOBULIN เพื่อรักษา😣 👵🏻4.ในประชากรไทยที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 (ช่วงเวลานั้นยังไม่ได้กำหนดให้เด็กไทยทุกคนต้องฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ตั้งแต่แรกคลอด และฉีดให้ครบ 3 ครั้ง) ก็น่าจะเป็นกลุ่มอายุแม่ๆ ป้าๆ คุณปู่ ย่า ตา ยาย นั่นแหละ ควรทำอย่างไร❓ เจาะเลือดตรวจดู ทั้งHBsAg และ HBsAb 4.1 ผล HBsAg neg และ HBsAb pos แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่ต้องฉีดวัคซีน 4.2 ผล HBsAg pos และ HBsAb neg แสดงว่าเป็นพาหะของโรคแล้ว ไม่ต้องฉีดวัคซีน เพราะไม่มีประโยชน์ ให้ใช้วิธีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น และติดตามการทำงานของตับเป็นระยะๆ และรักษาถ้ามีข้อบ่งชี้ 4.3 ผล HBsAg neg และ HBsAb neg แสดงว่าไม่มีเชื้อในร่างกาย และไม่มีภูมิคุ้มกันโรค ให้ฉีดวัคซีนป้องกันให้ครบ 3 เข็ม มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลินิกหมอศิริวรรณ รังสิต 029965172

คลินิกหมอศิริวรรณ รังสิต 029965172

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page